درباره ترجمیک
ترجمیک یک پلتفرم جامع ارائه خدمات زبانی (ترجمه، ویراستاری و ...) است. ما بهترین خدمات ترجمه متون، ترجمه همزمان، ویراستاری متون و ... را در چندین زبان ارائه می‌دهیم. یاری‌گر ما در ارائه این خدمات بیش از {{3500 | number:0 | pNumber}} نفر از باسوادترین و باتجربه‌ترین افراد کشور هستند. هسته بنیانگذار ترجمیک از میان دانشجویان دانشگاه شریف هستند و رشد ترجمیک نیز مرهون حمایت‌های مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف است.

ما هم اکنون در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه شریف مستقر هستیم.

رویای ما ارائه خدمات زبانی، به صورت بین‌المللی و تحت عنوان یک نشان ایرانی است ...خدمات اصلی
اعضای ترجمیک

امیر بیدختی
بنیان‌گذار و مدیر اجرایی

محمد صابری
بنیان‌گذار و مدیر بازاریابی

علی بیدختی
کارشناس پایش کیفیت

مهسا حیدری
کارشناس پایش کیفیت

فرزانه علیزاده
مسئول پشتیبانی

زهرا گنجی
کارشناس پشتیبانی

تینا همامی
کارشناس پشتیبانی

ثمر گنجی
کارشناس پشتیبانی

سروش سبحانی
گرافیست

{{3500|number:0|pNumber}}+
مترجم
ترجمیک سایت ترجمه تخصصی